تعدادی از مشتریان

وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
استانداری کردستان
استانداری کردستان
استانداری آذربایجان غربی
استانداری آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پرشکی کردستان
دانشگاه علوم پرشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

با عنایت به کثرت نیروهای تحت پوشش وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور و به تبع آن نیاز به مدیریت نیروی انسانی به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده توسط این وزارت بر اساس سیاستهای توسعه سازمانی و همچنین جبران کثری نیروهای بازنشسته، از کار افتاده و … یکی از امور مهم و ادواری این دستگاهها فرآیند جذب نیروهای جدید  با توجه به نیازسنجی های بعمل آمده از واحدهای مرتبط می‌باشد.

همچنین رویکرد جذب نیرو، انتخاب افراد اصلح بوده که در این راستا برگزاری آزمون‌های استخدامی یکی از مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین متدها می‌باشد که خود نیز به مراتب فرآیندی حجیم، زمان‌بر، مستلزم صرف دقت فراوان و پرهزینه است که این امر استفاده از تکنولوژی‌های روز و راهکارهای جامع نرم‌افزاری را اجتناب‌ ناپذیر می ‌نماید.

در این راستا و با هدف ارتقای کیفی و کاهش هزینه‌های غیرضروری آزمون، شرکت داده پردازان پورسام اقدام به تولید سامانه آزمون استخدامی گزینش برتر نمود که با تیزبینی و درایت مدیران توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه‌ها و همچنین استانداری‌ها به عنوان متولی برگزاری آزمون‌های استانی، مورد استقبال گسترده قرار گرفته و با کسب تجربه‌های بسیار موفق و تکامل تدریجی حاصل از این تجربه‌ها به بلوغ کنونی رسیده است.

استراتژی سازمانی وزارت محترم بهداشت مبنی بر دسترسی به اطلاعات و آمار تجمیع شده،دقیق و لحظه‌ای به عنوان یک عامل محوری در راستای اخذ تصمیمات صحیح و کلان سازمانی، امری است که با جدیت از سوی این وزارت در این حیطه دنبال می‌شود و این نیاز با طراحی بانک آمار آزمون سراسری سال 89 و جمع آوری اطلاعات از دانشگاه‌های تابعه نمود پیدا کرد.

با عنایت به برگزاری جلسه مورخ 7/1/1391 با حضور کارشناس شرکت و همچنین کارشناسان محترم اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، چالش‌ها و فرآیندهای لازم جهت ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی آزمون و به صورت خاص برگزاری آزمون اردیبهشت 91، مورد بحث قرار گرفت و اهداف و چشم‌اندازهای ذیل با توجه به نیازسنجی‌های بعمل آمده مطرح و مقرر گردید، شرکت نسبت به ارائه طرح پیشنهادی خود اقدام نماید:

•انجام زیرفرآیندهای مختلف آزمون به صورت مکانیزه و با استفاده از نرم افزار.

•تجمیع اطلاعات نرمال در محل ستاد مرکزی وزارت بهداشت و تامین نیازهای آماری-اطلاعاتی با استفاده از تولید گزارش‌های پویا و سفارشی با استفاده از سامانه مکانیزه آزمون.

•حتی المقدور تفویض وتوزیع حداکثری فرآیندهای اجرایی به دانشگاه‌های تابعه به منظور:

1.تمرکز زدایی حجم انبوه فرآیندها در ستاد مرکزی وزارت.

2. حفظ نقش نظارتی وزارت.

3.حفظ اختیارات اجرایی دانشگاه‌های تابعه.

•استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی، درگاه پیامک و ابزارهای مناسب جهت ارتقاء سطح کیفی فرآیند آزمون.

این طرح پس از برگزاری جلسات بارش افکار کارشناسان در حیطه‌های مختلف، با محوریت اهداف فوق و توجه به امکانات کنونی تهیه و تدوین شده است که جزئیات آن به حضور ایفاد می‌گردد.