Slide background
Slide background

Super Flexible Layout Builder

Tons of ElementsReal Drag and DropFullscreen OptionUndo/Redo functionallity

محصولات و خدمات شرکت

خدمات شرکت

مشاوره و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

هوش سازمانی و پیاده سازی انبار داده ها

برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته

مشاوره و برگزاری آزمون های استخدامی

پشتیبانی 24 ساعته از محصولات شرکت

سامانه مدیریت امور اداری

سامانه مدیریت امور اداری در راستای صرفه جویی در زمان مدیران و کارکنان طراحی شده است که مدیریت حضور و غیاب، اتوماسیون مرخصی و ماموریت کارکنان را انجام داده و با استفاده از مزیت تحت وب بودن آن امکان دسترسی افراد را به گزارشات  و نمودارهای شخصی فراهم می سازد. مدیران نیز می توانند در هر لحظه وضعیت حضور پرسنل واحد خود و واحدهای زیرمجموعه را کنترل و گزارش های مدیریتی را مشاهده نمایند.

سامانه آزمون استخدامی گزینش برتر

این سامانه بسیار منعطف و به صورت تحت وب می باشد که تمامی مراحل آزمون از ثبت نام تا اعلام نتایج را پوشش می دهد. با توجه به حساسیت موضوع و لزوم دقت و سرعت، تمامی فرآیندهای مرتبط از جمله تصحیح و قرائت پاسخنامه ها توسط سیستم و به صورت مکانیزه انجام می شود. تاکنون در بسیاری از آزمون های استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و استانداری ها در مقیاس آزمون های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است

آخرین رویدادها